Skip to Content

Privātuma politika

Par mums

Brink´s Latvia AS ir daļa no The Brink’s Company, kas ir publiski kotēts uzņēmums (NYSE:BCO).  Brink's aktīvi darbojas 100 valstīs, un 52 no tām tiek veikta operatīvā darbība kopumā nodrošinot nodarbinātību vairāk nekā 76 500 darbiniekiem. Sadarbojoties ar bankām un citiem partneriem, Brink’s veido maksājumu risinājumus, izmantojot mūsu uzņēmējdarbības, maksājumu, tehnoloģiju un drošības jomas zināšanas, visu savstarpēji integrējot. 

Brink’s ir apņēmies aizsargāt jūsu privātumu,  nodrošinot, ka jūsu personas dati tiek atbilstoši apstrādāti un uzglabāti. Šajā konfidencialitātes paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) ievācam dažus jūsu personas datus, kad apmeklējat šo timekļa vietni un izmantojat mūsu pakalpojumus. 

Lūdzam rūpīgi izlasīt šo paziņojumu, jo tas satur svarīgu informāciju par mūsu uzņēmumu, kā arī par to, kāpēc un kā mēs ievācam, uzglabājam, izmantojam un kopīgojam personas datus, kā arī par datu subjektu tiesību izmantošanu. Turklāt tajā ir pieejama informācija, kā varat sazināties ar mums vai attiecīgo uzraudzības iestādi, ja jums ir radušies jautājumi vai pretenzijas.  

Brink´s Latvia AS apkopojot un izmantojot jūsu personas datus, rīkojas kā datu pārzinis, un tādējādi ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) noteikumus, kas ir spēkā visā Eiropas Savienībā.  Kā datu pārzinis, mēs esam atbildīgi par šo tiesību aktu ievērošanu jūsu personas datu izmantošanā. 

Brink's ir izstrādājis Eiropas datu aizsardzības politiku, lai apliecinātu Brink's apņemšanos ievērot Eiropas privātuma standartus attiecībā uz personas datu vākšanu un apstrādi, kā arī norādītu,  kā šie dati tiek aizsargāti. Mūsu Eiropas datu aizsardzības politika ir  publiskota uzņēmuma vietnē https://us.brinks.com/corporate/sustainability. 

Kontaktinformācija

Datu pārzinis:  

 Brink´s Latvia AS

Adrese: 

 Stigu iela 10

Pasta indekss:

 LV-1021

Dibināšanas vieta:

 Riga, Latvia (LV)

Datu aizsardzības speciālists: 

 dpo.baltics(at)brinks.com

 

Personas dati, ko mēs apkopojam un izmantojam

“Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai:

 • Pamatojoties uz jūsu nepārprotamu piekrišanu. Jūs paturat tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu; 
 • Lai kalpotu mūsu leģitīmajām interesēm, iespējams, ka Brink’s apstrādā personas datus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību; 
 • Lai izpildītu likumā noteiktās saistības; 
 • Lai izpildītu vai sagatavotu līgumu, kurā esat viena no pusēm. 

Datu apstrādes mērķis un kategorijas

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, var tikt apstrādāti tālāk norādītie personas dati, lai būtu iespējams sniegt atbilstošos pakalpojumus. Mēs apstrādājam jūsu datus, lai veicinātu funkcionējošas tīmekļa vietnes nodrošināšanu, nosūtīt abonētos ziņojumus, sazināties ar ieinteresētajām pusēm un noteikt atbilstošu apstrādes drošības līmeni. 

Ziņojums: izvēloties abonēt mūsu ziņojumus, tiek apstrādāti šādi personas dati: 

 • Vārds (vārds, uzvārds); 
 • Epasta adrese; 
 • Uzņēmuma nosaukums (pēc izvēles).

Saziņas forma: nosūtot mums ziņojumu, izmantojot mūsu tīmekļa vietnē esošo saziņas veidlapu, tiek apstrādāti šādi personas dati: 

 • Vārds (vārds, uzvārds); 
 • Epasta adrese; 
 • Uzņēmuma nosaukums (pēc izvēles).

Kļūstot par klientu: tiek apstrādāti šādi personas dati: 

 • Vārds (vārds, uzvārds); 
 • Tālruņa numurs;
 • Epasta adrese; 
 • Uzņēmuma nosaukums;
 • Norēķinu adrese;  
 • Operatīvā informācija, piemēram, darba laiks; 
 • Jūsu uzņēmuma pilnvarotā parakstītāja ID informācija verifikācijas nolūkos;
 • Informācija par uzņēmuma bankas kontu;
 • Cita informācija, ko norādīsiet aizpildot klientu anketu. 


Mēs izmantojam augstāk minēto informāciju, lai pabeigtu jūsu reģistrāciju un nodrošinātu piedāvātos pakalpojumus un izrakstītu rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem. Turklāt uz Brink’s attiecas nozarei specifiski tiesību akti, tostarp tiesību akti, kas saistoši par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. 

Sīkdatnes

Lietojot Brink's tīmekļa vietni, tiek izmantotas sīkdatnes, lai  nodrošinātu vietnes funkcionalitāti. Šīs sīkdatnes ir aktīvas pēc noklusējuma, un tās nevar izslēgt. Turklāt tiek izmantotas analītiskās sīkdatnes, lai iegūtu ieskatu par to, kā lietotāji izmanto šo vietni, anonīmi vācot un ziņojot datus, kā arī sīkdatnes, kas ļauj  saglabāt jūsu izvēles, piemēram valodu vai reģionu.  Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai izsekotu lietotāju uzvedību vietnēs. Izmantojot tās, tiek  nodrošināta lietotājiem personalizēta un atbilstošāka reklāma. Visas šīs sīkdatnes ir aktīvas tikai tad, ja jūs piekrītat.   

Plašāku informāciju skatiet Brink's sīkdatņu politikā. 

Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar GDPR jums kā datu subjektam ir noteiktas tiesības. Šīs tiesības ir uzskaitītas un izskaidrotas tālāk. Ja vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu (skatīt sadaļu - kontaktinformācija). 

Piekļuves tiesības: jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu kopiju. Šajā kopijā ir iekļauta informācija par apstrādes mērķiem, cik ilgi un kur dati tiek glabāti un kam mēs sniedzam šo informāciju. 

Tiesības labot: ja uzskatāt, ka kāds no jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam, ir nepareizs vai nepilnīgs, jums ir tiesības pieprasīt to labošanu. 

Tiesības uz dzēšanu: noteiktos gadījumos jums ir tiesības uz jūsu personas datu dzēšanu. Tas var būt gadījumā, ja dati tiek apstrādāti nelikumīgi, ja apstrāde vairs nav nepieciešama, vai ja jūs atsaucat savu piekrišanu. Mūsu  datu aizsardzības speciālists novērtēs, vai jūsu pieprasījums ir pamatots un vai pastāv juridiska prasība saglabāt datus. 

Tiesības ierobežot apstrādi: noteiktās situācijās jums ir tiesības pieprasīt uz laiku ierobežot jūsu personas datu (daļas) apstrādi, piemēram, tāpēc, ka apšaubāt, vai informācija ir precīza vai uzskatāt, ka datu saglabāšana vairs nav nepieciešama. 

Tiesības iebilst: kad mēs apstrādājam personas datus mūsu leģitīmās interesēs, jums ir tiesības iebilst pret apstrādi. Mēs izskatīsim Jūsu iebildumu un izvērtēsim, vai datu apstrāde Jūs ietekmē pietiekami būtiski, lai mēs varētu pārtraukt Jūsu personas datu apstrādi. 

Tiesības uz datu pārnesamību: jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs tieši pārsūtītu jums jūsu personas datus. Tas attiecas uz personas datiem, ko apstrādājam ar jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līguma izpildi. 

Tiesības iesniegt sūdzību: jums ir tiesības iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi mūsu  datu aizsardzības speciālistam. 

Ja Brink’s neatbilstoši apstrādā jūsu pieprasījumu, varat arī iesniegt sūdzību Latvijas Datu aizsardzības iestādei: 

Datu valsts inspekcija 

 • Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
 • pasts@dvi.gov.lv 

 

Mēs neveidojam savas tīmekļa vietnes apmeklētāju profilus. Tāpēc tiesības uz automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu nav piemērojamas. 

Glabāšanas termiņi

Saskaņā ar GDPR mēs ievērojam principu, ka mēs neuzglabājam personas datus ilgāk kā nepieciešams tiem nolūkiem, kuriem dati ir vākti. Dažkārt tiek piemērots (minimālais) juridiskais glabāšanas termiņš, kas mums ir jāievēro saistībā ar valsts finanšu institūciju prasībām (piem. FID, VID). Šādos gadījumos nav iespējams izmantot jūsu tiesības uz dzēšanu. 

Sīkdatņu glabāšanas termiņu varat pārbaudīt katram sīkfailu veidam, sīkfailu preferenču reklāmkarogā noklikšķinot uz “detaļas”. 

Datu nosūtīšana

Kā pārzinis Brink's veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek glabāti un apstrādāti Eiropas Ekonomikas zonā un netiek nodoti trešajām valstīm, ja nav pieņemts lēmums par atbilstību vai citi atbilstoši aizsardzības pasākumi (GDPR 46. pants). Tomēr mēs nevaram pilnībā garantēt, ka nekādi personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm, piemēram, ASV, kur atrodas Brink's galvenā mītne. Brink's uzņēmumi ASV ir pašsertificēti saskaņā ar ES un ASV datu privātuma regulējumu, tostarp tā paplašinājumu Apvienotajā Karalistē, un Šveices un ASV datu privātuma regulējumu un apņemas ievērot šo datu privātuma regulējumu principus.

Mums ir noslēgts līgums par personas datu nosūtīšanu grupas ietvaros. Šī līguma mērķis ir aizsargāt jūsu datus Brink’s grupā. 

Informācijas drošība

Brink’s ir atbildīgs par atbilstošu drošības līmeni un to, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti drošā veidā. Šim nolūkam Brink’s ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, garantējot arī to, ka savienojums ar šo tīmekļa vietni ir drošs un ziņojumi tiek nosūtīti drošā veidā. 

Vai šis politika kādreiz mainīsies?

Brink's var mainīt šo politiku  par konfidencialitāti. Paziņojumi par šādām izmaiņām tiks publicēti mūsu tīmekļa vietnē. Ja Brink’s vēlas būtiski mainīt apstrādes mērķus un apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, Brink’s atkal prasīs piekrišanu šīm izmaiņām.  


Versija: Janvāris 2024.